The Awesome Lifestyle je životný štýl, ktorého myšlienkou je vyváženosť medzi pocitom slobody, fyzickými schopnosťami a psychickou vyrovnanosťou – byť silný telesne aj mysľou, no zároveň si ten život vedieť aj užívať.